Skip to main content

—Ves al final del manifest per a signar la teua adhesió—

MANIFEST

PER UN ESTADI DE LA CERÀMICA EN VALENCIÀ

Un dels sentiments compartits per tota la població de Vila-real és l’estima per l’equip de futbol, en totes les categories i modalitats. L’actual excel·lència del primer equip masculí, a un nivell internacional inimaginable fa uns anys, és l’orgull i, com diu l’himne, “la il ·lusió de tot un poble”.

Vila-real vol créixer i modernitzar-se al mateix temps que no vol perdre les seues senyes d’identitat com a vila valenciana històrica. Dins del moment extraordinari que vivim com a club i equip, aplaudim el projecte de la nova remodelació de l’estadi, antic Madrigal, un emblema de la ciutat. I com que el sentim nostre, el volem nostre en tots els sentits, també en el de la llengua que parla el poble, el valencià. Per això pensem que el club no tindrà inconvenient a anomenar el camp municipal “Estadi de la Ceràmica”, perquè la presència o absència d’una sola lletra (la -o final) no afecta en absolut la comprensió del significat (Estadi/Estadio), com tampoc afecta que l’accent siga en una direcció o una altra (Ceràmica/Cerámica).

Actualment, l’afició futbolera d’Espanya i d’Europa està molt globalitzada i coneix noms de jugadors, d’equips d’estadis molt més complicats que el nostre, i en diferents idiomes estrangers, i això no representa cap problema. Pel mateix motiu, ara ja no pot causar cap dificultat que es conega el nostre camp com a “Estadi de la Ceràmica” en lloc d’”Estadio de la Ceramica”.

Desitgem i esperem que el camp municipal de Vila-real, del Villarreal Club de Futbol (potser algun dia també normalitzat amb el nom oficial) presente a partir d’ara el seu nom en la llengua pròpia del poble, en valencià, com ho són ja altres símbols del nostre equip: l’himne, la mascota Groguet, la campanya Endavant, etc., amb els quals tota l’afició grogueta se sent identificada i el món internacional de l’esport ens accepta.

Amb la reflexió del present escrit, esperem que la presidència del club siga sensible a les tradicions locals i que atenga la petició de les entitats signants del document, que en certa manera, també són representants de la cultura, l’esport i la vida dels seus habitants.

Setembre 2022

Entitats sotasignades: Associació Cultural Socarrats de Vila-real, Congregació de Lluïsos de Vila-real, Penya Cèltic Submarí, Centre Excursionista de Vila-real

SIGNA A CONTINUACIÓ LA TEUA ADHESIÓ AL MANIFEST 

«PER UN ESTADI DE LA CERÀMICA»

Les teues dades no seran publicades enlloc i A. C. Socarrats garanteix que conservarà les signatures recollides només a efectes de fer valer i consolidar les peticions exposades en aquest manifest

    En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer titularitat de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL SOCARRATS, amb NIF G12373056, amb la finalitat de respondre a la vostra sol·licitud o adhesió i mantenir-vos al corrent de qualsevol acció relacionada amb el motiu d’aquest formulari. Així mateix, n’accepteu i consentiu el tractament automatitzat per part d’A. C. SOCARRATS, que garanteix que les dades recollides no seran cedides a terceres persones ni usades amb cap finalitat comercial que no sigui aquella per a la qual han estat demanades, i que sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars. A. C. SOCARRATS ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracta, així com per evitar-ne la pèrdua, l’alteració i/o l’accés per part de tercers no autoritzats. Si voleu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, ho podeu fer sol·licitant-ho per escrit, enviant un correu electrònic a acsocarrats@gmail.com i adjuntant-hi un document identificatiu.