Skip to main content

Publicat a La Veu, 8 d’agost de 2023

 

L’Associació Cultural Socarrats de Vila-real treballa en la promoció i defensa de la nostra llengua i de la nostra cultura des de ja fa 30 anys. La nostra acció se centra també en la recuperació de la nostra memòria com a poble, especialment pel record dels fets ocorreguts un 12 de gener de 1706 en què la ciutat fou arrasada i cremada per les tropes de Felip V en el marc de la Guerra de Successió. Cada any reconeixem l’acció d’institucions, associacions o persones que han tingut una trajectòria destacada en la promoció de la nostra llengua i cultura, en atorgar el nostre guardó, el Socarrat Major. Fomentem la lectura en valencià entre grans i menuts a través, entre altres accions, del Club de Lectura, una activitat que ja fa més de 16 anys que dirigeix l’escriptor Vicent Usó. També és molt reconegut l’impuls de la música entre els joves, en organitzar des de fa més de 20 anys un concert a Nadal en què sobre un escenari actuen, entre la Banda Jove de la Unió Musical la Lira de Vila-real i les corals infantils del Col·legi Botànic Calduch i de la Banda de la Unió Musical la Lira, més de cent xiquetes i xiquets. Aquestes accions, juntament amb la nostra presència a les xarxes socials en diverses accions reivindicatives, són probablement les més conegudes de la nostra activitat, però no són les úniques. Hi ha un altre camp d’acció que potser és menys visible, però que considerem també de gran importància, la promoció i defensa del nostre patrimoni cultural construït. Perquè si la nostra llengua és el nostre principal valor, el nostre patrimoni arquitectònic constitueix una altra de les potes que ens identifiquen com a poble, una part tangible de l’herència dels nostres avantpassats i de la nostra història.

En el sistema de reg, des de la captació de l’aigua del Millars, mitjançant els assuts i preses fins a la conducció a través de séquies, es reconeix el passat andalusí dels habitants d’aquest territori, els quals ens deixaren en herència aquestes estructures que hem continuat utilitzant fins a l’actualitat. De fet, la séquia Major recorre 2 kilòmetres de la trama urbana de Vila-real, i adquireix una presència notòria en la configuració urbanística de la ciutat, que crea a ambdues vores del caixer un vial per a vianants exempt de vehicles i sorolls. A més, atresora molts altres valors, com es remarca en el Pla estratègic de la séquia Major, un estudi finançat per l’Ajuntament i impulsat per la nostra associació que va ser mereixedor d’un premi de la Generalitat Valenciana, un valuós treball a partir del qual s’han de desenvolupar els instruments necessaris per a posar en valor aquest ric patrimoni hidràulic.

Donem per bons els esforços a impulsar el coneixement i la presa de consciència entre la població i les institucions dels valors de la séquia Major com a element del nostre passat i del nostre present, i especialment del nostre futur per les potencialitats que ofereix de divulgació cultural i conscienciació ambiental. Els socarrats continuarem fent el que calga per a afavorir la preservació del nostre patrimoni i, en especial, per impulsar la valoració de la séquia Major.