Skip to main content

Organitzada per l’Associació Cultural Socarrats de Vila-real i emmarcada en els actes del Socarrat Major 2022, s’ha celebrat a la sala de conferències de la Biblioteca Universitària de Coneixement una taula redona amb el títol, “Església i país. Una perspectiva històrica”, en la qual s’ha tractat l’actitud de l’Església catòlica envers el català des del segle XVI fins a l’actualitat. El nombrós públic ha pogut gaudir de les intervencions de quatre ponents de primera fila.

Després d’una breu salutació de Fermí Font, president de l’associació, i una breu presentació dels ponents a càrrec d’Anna Asensio, vicepresidenta de l’entitat, ha obert la taula redona Vicent Pitarch, el qual s’ha centrat a parlar de la castellanització de l’Església al segle XVI, i ha remarcat que controlar la llengua era una de les consignes bàsiques a tota l’Europa del barroc. Ha comentat que, mentre que el clergat estava al costat del poble i era absolutament monolingüe en valencià, l’alta jerarquia eclesiàstica compartia la visió de la llengua de la Corona i va establir una intensa tasca castellanitzadora.

Foto: Paco Isern

Foto: Maria Juan

Foto: Paco Isern

Francesc Xavier Martí, teòleg i filòleg, ha centrat el seu parlament en anàlisi de les comarques de la província de València i ha recordat que quan el Concili Vaticà II va promoure la utilització de les llengües vernacles en la litúrgia, l’arquebisbe de València, Marcelino Olaechea, va indicar que la llengua vernacla dels valencians era el castellà. Francesc Xavier Martí ha fet un breu repàs als textos litúrgics existents en valencià i a les publicacions periòdiques cristianes, i ha fet esment de les poblacions escasses en què es pot escoltar missa en valencià.

Foto: Paco Isern

Foto: Paco Isern

Foto: Maria Juan

Foto: Joan Rubert

Foto: Paco Isern

Manuel Martín, que ha sigut prevere de diverses poblacions de les comarques castellonenques, ha fet un repàs de la seua experiència apostòlica de més de 40 anys, en la qual ha usat el valencià de manera preferent, i ha insistit en el fet que el sentiment religiós sols es pot expressar en la llengua en què sentim les coses més profundes.

Foto: Joan Rubert

Finalment, ha tancat la taula redona Avel·lí Flors, el qual ha manifestat la intensa emoció que li produïa trobar-se a Vila-real, i retrobar tants vells amics. La seua dissertació s’ha centrat en la reflexió del que significa la Pentecosta. També ha apuntat que l’església autèntica és la que parla totes les llengües, per això, l’església valenciana ha deixat de ser catòlica en el moment que ha deixat de parlar la llengua del seu poble. Després d’una breu referència al concepte d’autoodi encunyat per Rafael Ninyoles, ha manifestat el desig de crear una església nova, de petits ramats, on puguen créixer nous infants… potser en aquestes comunitats sí que creixeria una nova fe.

L’acte s’ha tancat amb el recordatori que dissabte 4 de juny tindrà lloc la festa de lliurament del guardó Socarrat Major 2022 a Avel·lí Flors i Bonet.

Foto: Maria Juan

Pots escoltar a continuació l’àudio de Ràdio Vila-real, programa Protagonistas, del dia 26 de maig, entrevista sobre la taula redona Església i país:

Pots visionar a continuació un resum de la taula redona Església i país: