Socarrat MajorVideografia

Reportatge en vídeo de l’acte Socarrat Major 2020, Xavi Castillo