Skip to main content

Amb motiu de l’inici de la temporada d’activitats, Socarrats va estar present a TV4, convidats per la periodista Gema Font, per a parlar-ne. Va ser Susanna Lliberós, en representació de la junta de l’associació, qui va acudir al programa 4Quarts per a explicar la primera activitat, programada per a l’últim divendres de setembre. Com ja és habitual, aquesta s’inicia amb una xicoteta conferència o presentació que precedeix la inauguració d’una exposició. En aquesta ocasió es va presentar Jornada, un nou diari imprés en valencià. Després es va inaugurar l’exposició de pintures de Juan Francisco Cabedo. En l’entrevista Lliberós i Font van conversar sobre aquesta i la resta d’activitats que l’associació du a terme i van reflexionar sobre la raó de ser de Socarrats.