Skip to main content

Per Vicent Usó

Anava mirant-me els papers, aquesta setmana, i pensava si la manera més equilibrada, i qui sap si més justa, d’enllestir aquest parlament en què he de justifi car el que tots vostés saben que està més que justifi cat (la concessió a Joan Francesc Mira del Premi Socarrat Major 2015); pensava, deia, si la manera més honesta no seria la d’emular, si això estiguera en les meues mans, els versos que tanquen el Llibre de meravelles, de Vicent Andrés Estellés, i que comencen:

Trinquet dels Cavallers, La Nau, Bailén, Comèdies, Barques, Trànsits, En Llop, Mar, Pasqual i Genís

Vull dir que, si tinguera el geni del poeta de Burjassot, potser seria sufi cient ambenfi lar amb una mica de traça els mèrits abundants del nostre guardonat, els títols més signifi catius de la seua producció, els premis que ha anat acumulant i la llista, feta poema, vindria a dir…

[continua llegint en PDF / pàgina 33]