Skip to main content
Presentacions de llibres

Presentació del llibre Les Normes de Castelló, de Vicent Pitarch

Per 21 març, 2014abril 17th, 2020Sense comentaris
El llibre es publica en el centenari de les normes de l’Institut d’Estudis Catalans

El professor Vicent Pitarch i Almela ha presentat, a la seu de l’Associació Cultural Socarrats, el seu llibre Les normes de Castelló als cent anys de les normes de l’Institut d’Estudis Catalans. La presentació, que ha comptat amb una nombrosa assistència de públic, ha anat a càrrec de Manel Pitarch.

Aquesta publicació posa de relleu, d’una banda, el fet que la reforma ortogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans constitueix la matriu de les Normes de Castelló i, d’una altra, aprofundeix en la nova dimensió que aquestes han assolit, tot contribuint alhora a mantenir actiu el debat social al voltant de la normativització al País Valencià. Al capdavall, la visió actual de les Normes de Castelló supera amb escreix els seus factors d’ordre cultural i avui podem afirmar que han acumulat una densa càrrega d’elements simbòlics i de valors i interessos civils. Han esdevingut, en definitiva, un element clau del valencianisme contemporani.

La part central del llibre està constituïda per l’estudi que aporta noves dades sobre el procés normativitzador valencià, així com un seguit de reflexions al voltant de la seua actualitat. Com a il·lustració hi ha una antologia de textos ben significatius, no gaire coneguts. Finalment, l’obra es completa amb un repertori bibliogràfic (de vuitanta pàgines) sobre les Normes de Castelló.