Skip to main content
Universitat pública

Universitat
Jaume I

La Universitat Jaume I de Castelló de la Plana és una universitat pública, creada el 1991 i que actualment té uns 15.000 estudiants.

Rep el nom en honor al rei en Jaume, el conqueridor.

És pionera en la utilització de les noves tecnologies de la informació, fou la primera institució espanyola a tenir un servidor web públic (www.uji.es) i la primera universitat a disposar d’un Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT), que té com a missió la investigació i assessorament en l’aplicació de les noves tecnologies per a la millora de la qualitat de la docència. L’UJI s’ha convertit en una universitat pionera en la implantació de l’ensenyament multimèdia per a millorar el procés d’ensenyança i aprenentatge.

La universitat es troba entre les primeres universitats espanyoles en l’obtenció de cursos externs per a investigació i desenvolupament per professor. La Jaume I promou la innovació industrial i l’I+D amb un pla propi dotat amb més de 600.000 euros, i ha impulsat la creació de la “Xarxa de Serveis”, un conjunt de serveis per a la promoció de treballs científics i tecnològics específics per a les empreses del seu entorn.

Forma part de la Xarxa Vives d’Universitats, xarxa de la qual formen part les universitats dels territoris de parla catalana. A més, l’UJI allotja l’Institut de Tecnologia Ceràmica, centre líder pel que fa a la investigació i desenvolupament tecnològic orientat a la indústria del taulell.

El 2018 es convertí en la segona universitat del territori valencià que tingué una dona com a rectora.

Font de la noticia